tisdag 15 januari 2013

Sjösjuka

Sjösjuka anses bero i somliga fall på blodbrist i hjärnan och i andra på retning af ryggmärgen, hvarför man icke heller någonsin kan påfinna ett medel, som alltid hjälper emot eller ens lindrar det onda, ty hvad som skulle kunna hjälpa i ena fallet det stjälper i det andra, och ofta har patienten båda slagen af sjösjuka samtidigt. Den på blodbrist i hjärnan beroende sjösjukan, som i synnerhet yttrar sig genom kväljningar är af lindrigare art och kan ofta mildras genom medel som ”drifva bloden åt hufvudet”, såsom oskyldigast genom arbete, men den på retning af ryggmärgen beroende sjösjukan, som medför slöhet och domning, är farligare och emot den hjälper i längden ingenting annat än härdning.

Den som inte blir sjösjuk är därför antingen härdad eller en landkrabba

Inga kommentarer: