onsdag 24 februari 2010

Spänning för amatörer

Nu handlar det om spänning. Både mental och fysisk. Mental inför kommande Atlantöverfart från Kanarieöarna till Västindien och fysisk betydligt torrare spänning i form av elförsörjningen ombord.
Som långseglare är mycket vunnet med att vara tekniskt insatt och då i synnerhet vad gäller elektricitet och allt det för med sig. Många besvärliga problem har lösts ombord på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt eftersom jag lagt ner stor möda på att lära mig och förstå vad det handlar om.
De avgörande ingredienserna i ett fungerande elsystem är spänning (volt) och motstånd (ohm). Det är de grundläggande variabler man har att bolla med. Kvoten av spänning och motstånd ger storleken på strömmen (ampere) i en krets. Effekten (watt) är produkten av spänning och ström.
Ett elsystem kan liknas vid ett vattenledningssystem i hemmet. Generatorn är hydroforpumpen som fyller batterierna/trycktanken och kablarna är vattenrören. Strömmen är vattenflödet som drivs av spänningen/vattentrycket. Motståndet finns i ledningar, rör och förbrukare. Eftersom båten inte ligger i någon jord får man använda vattnet som jordplan istället, så i botten på båten finns en tjock sintrad kopparplåt dit alla jordledningar dragits. Minuspolen i likströmssystem.
Man kan därför dra slutsatsen att ett 12-voltsystem kräver grövre kablar med mindre motstånd än ett 220-volts för att man skall kunna ta ut samma effekt då spänningen/trycket är lägre. Koppar är dyrt och man höjer alltså spänningen för att kunna trycka genom mycket ström i klena kablar när det gäller långa transportsträckor som över land från kraftverken. Ombord sitter kraftverket lokalt och avstånden är korta så då kan man ta ner spänningen vilket då även gör den mindre farlig eftersom den inte räcker till att trycka någon större ström genom människokroppens motstånd.

Elmotor

Vi har satt en större generator på båtens motor. 100 ampere ger den, vilket är ganska hyggligt när man är i behov att ladda med motorn. Dessutom en extern regulator som ger maximalt med ampere till batterierna. Under segling har vi en generator på däck som sitter på ett fällbart fäste. Man kan med ett par enkla handgrepp förvandla den till antingen ett vindkraftverk eller en vattenturbin. För ankar och bidevindsegling gäller vindkraftverket och på undanvindar då den relativa vinden är liten fäller vi ner apparaten i vattnet med en liten vattenpropeller monterad istället för den stora vindsnurran.
Vidare har vi mjuka solcellsmattor (tyvärr värdelöst skräp från EXERGON i Stockholm har det visat sig) man kan lägga ut på dagarna då det är fint väder. Både uppe på sittbrunnens solsegel och på däck.
Strömmen som alstras trycker vi i en batteribank med fyra 140 Ah förbrukningsbatterier och ett stort startbatteri till dieseln. Totalt över 600 amperetimmar.
Det som totalt drar mest ström är kylskåpet. Spisen går på gas men mikrovågsugn finns ombord och sparar gas då man ligger på landström. Till sjöss är det även autopiloten. Navigationsutrustningen kan man under långsegling begränsa till logg och vindinstrument samt minska känsligheten på autopiloten. Plotter, AIS, radar, VHF och dator används bara vid behov. Konventionella glödlampor är stora strömförbrukare och vissa har vi bytt ut till lysdioder vilka nästan inte drar någon ström alls. Lanternorna för seglingskonfiguration är av sådan typ liksom alla läslampor.
Färskvatten tillverkas från havsvatten av en watermaker som också drar ström och måste gå ungefär en till två timmar per dag under längre sjöresor. Genuavinscharna är elektriska men kan även handvevas. Ankarspelen är elektriska både för och akter men används uteslutande med motorn igång.
Kameror, mobil, bärbara datorer och sladdlösa handverktyg laddas från 12-volt systemet via en inverter som ger 220-volt. Även mikrovågsugnen körs via den.
Mardrömmen är att bli utan el under en lång oceanöversegling men vi känner oss ganska väl rustade och är inte speciellt oroade över elförsörjningen.

Snart är det dags! Om ett par dagar bär det av västerut på Atlanten. Och sist men inte minst, för de som inte är teknikintresserade och blev besvikna, kommer det ytterligare ett inlägg innan avgång med lite mera personligt innehåll. Som t.ex lite om förberedelserna med proviantering och så.

Spänningen stiger!

Inga kommentarer: